Sunday, December 30, 2007

Дахин хэзээ ч ирэхгүй 2007 оны мэнд!

Хүн дурсамж, хүсэл мөрөөдөл хоёрынхоо зааг нь болон амьдардаг мэт.. Хүсэл мөрөөдөл минь одоо цагаар дамжин мэдрэгдэж дурсамжийг минь нэмнэ.

Гэвч ихэнх хүмүүсийн хувьд энэ хоёрын дунд хоосон зай үүссэн байдаг. Хүн өдөр тутмын нэгэн хэвийн амьдралдаа автаж хүсэл мөрөөдөл, амьдралын утга учир, зорьсон зорилгоо мартагнана. Нэгэн хэвийнээр, урсгалын дагуу амьдарсаар байтал нэг мэдэхэд дурсах олигтой зүйлгүй урт хугацаа өнгөрчихсөн байдаг.
Хэрэв таны хувьд мөрөөдөл ба дурсамж хоёрын хооронд зай гарчихсан бол, тэр зай холдсон бол ирэх 2008 ондоо түүнээ засаж сайхан амьдрахыг ерөөе!