Friday, March 6, 2009

Tuesday, March 3, 2009

Moby

Moby гоё шүү..

Энэ их таалагддын..
if my honey comes back sometime
i'm gonna rap that jack sometimes
get a hump in my back sometimes
i'm going over here sometimes

way down yonder sometimes
gonna get my pal sometimes

Гэдэг хэдхэн үгтэй, ялгарч сонсогдохгүй болхоор нэг л үгээ давтаж дуулаад байгаам шиг..
эхлээд ганц хөгжим явж байснаа бадаг болгонд нэг нэгээр нэмэгдээд..