Monday, May 25, 2009

ойрд юм бичсэнгүй, тэгжугаад бичнээ.. одоохондоо найзыг балиашиглаж сууяадаа:
http://nayannaim.blog.banjig.net/post.php?post_id=192565

1 comment: