Wednesday, June 3, 2009

i robot

Зарим сонирхолтой хэсгээс нь..
Хүмүүсийг бүгд хоорондоо ялгахын аргагүй адилхан гэж бодий. Ер нь ч бараг адилхандөө. Адилхан дүрмээр сэтгэнэ. Адилхан зарчмаар ажиллана. Бүгдэд адилхан хууль үйлчилнэ. Адилхан л .. төрөөд ... үхдэг...
Гэвч бид өөрсдийгөө цор ганц, давтагдашгүй нэг гэдгээ мэддэг. Яагаад гэвэл Би байгаа учраас.. Би өөрийн би -гээ мэдэрч байгаа учраас.Нэгэнт ямар нэг юмыг мэдэрч чаддаг, эхлээд гол нь "БИ" гэдгээ мэдэрдэг бол өвчин зовлонг ч, жаргалыг ч мэдрэнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл "БИ" буюу мэдрэх субъект байгаа л бол мэдрэмж байна. Мэдрэмж байгаа бол зовно эсвэл жаргана.
Юу ч мэдрэхгүй бол "БИ" оршин байгаа гэдгээ ч мэдрэхгүй. Юу ч мэдрэхгүй бол ө/х оршин буйгаа ч мэдрэхгүй бол "БИ" хаана ч байхгүй алга болно.
оюун ухаан бол би биш гэж миний оюун ухаан бодож байна. Би бол сүнс.
Бид гэрэл рүү, үнэн рүү, бусад руугаа тэмүүлдэг. Ийм роботуудаас бид ялгаатай юу?