Wednesday, September 5, 2012

уншвал зохих 88 ном

Уншвал зохих 88 ном гэж гарчээ.. Энийг яаж гаргасын бол.. Аягүй бол дарга нь нэг ажилтандаа үүрэг өгөөд, мань хүн номын дэлгүүрээр явж жагсаалт гаргангуутаа дээр нь Батлав гэж бичээд даргаараа гарын үсэг зуруулцаан.. яг..